విద్యాభ్యాస ప్రణాళిక - కర్రికులమ్

అంశాల సంఖ్య: 2

  • PDF

    ఇస్లామిక్ స్టడీస్ డిప్లొమా కోర్సు, విద్యాశాఖ, తెలుగు భాషా విభాగం, రబ్వహ్ ఇస్లామీయ కేంద్రం, రబ్వహ్, రియాద్. ఈ కోర్సు 5 సెమిష్టర్లలో దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల లోపు పూర్తి అవుతుంది. ఒక్కో సెమిష్టరు నాలుగు నెలలు. ముస్లింలకు మరియు నవ ముస్లింలకు అవసరమైన ప్రాథమిక ఇస్లామీయ సబ్జెక్టులు ఇక్కడ ప్రామాణిక ఆధారాలతో బోధించ బడును. వీటిలో కొన్ని - బేసిక్ అరబీ భాష, ఖుర్ఆన్, అత్తౌహీద్ (ఏక దైవత్వం), అల్ ఫిఖ్ ( ఇస్లామీయ ధర్మ శాస్త్రం), అల్ హదీథ్ ( ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) ప్రవచనాలు), అద్దావహ్ (ఇస్లామీయ ధర్మప్రచారం), సీరహ్ (ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) జీవిత చరిత్ర). త్వరలో క్రొత్త సెమిష్టరు ప్రారంభం కానున్నది. కాబట్టి మీ స్నేహితులతో పాటు మీరూ తప్పకుండా ఈ కోర్సులో చేరవలెను. సీట్లు పరిమితం. తెలుగులో 1995-1415 సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టినప్పటి నుండి, నేటి వరకు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేసారు. చాలా మంది తమ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా ప్రతి శుక్రవారం సెంటరుకు వచ్చి, ఇస్లాం ధర్మంలో అవసరమయ్యే ఇమామత్ చేయడం, ఖుత్బా ప్రసంగం ఇవ్వడం వంటి ఇతర సబ్జెక్టులు నేర్చుకుంటున్నారు.

  • MP3

    రియాద్ లోని రబ్వహ్ జాలియాత్ యొక్క విద్యాశాఖలో ప్రతి శుక్రవారం జరిగే ఇస్లామిక్ స్టడీస్ 3వ స్థాయిలో సీరతు పాఠం.

ఫీడ్ బ్యాక్