కేటగిరీలు

తౌహీద్ రుబూబియ్యహ్ అంటే అల్లాహ్ యొక్క సార్వభౌమత్వం

అంశాల సంఖ్య: 2

 • video-shot

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

  ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఒక హేతువాద మనిషి సృష్టికర్త గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి, అందుకోసం అతడు దివ్యవాణిని చదవి అర్ధం చేసుకోవాలా లేక సృష్టితాలలో ఒకటైన మానవజాతి రచించిన వాటి నుండి గ్రహించాలా

 • video-shot

  MP4

  సృష్టికర్త మరియు విశ్వప్రపంచ విషయాలను చక్కగా ఏర్పాటు చేయడంలోని ఆయన గొప్పదనం గురించి మానవుడి దృక్పథం మనిషి మనిషికీ వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ అనుదినం ఆయన యొక్క లెక్కలేనన్ని అనుగ్రహాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతూ ఉంటారు. ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని సృష్టించిన ఒక సృష్టికర్త తప్పకుండా ఉన్నాడనే విషయం అనేక మంది ప్రజలకు తెలుసు. వారిలో కొందరు ఆయనను విశ్వసిస్తారు మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారు. ఇతరులు ఆయనను విశ్వసించరు మరియు ఆయన ఆనుగ్రహాలను తిరస్కరిస్తారు. మరి మీరు ఈ రెండింటిలో ఏ కోవకు చెందుతారు ?

ఫీడ్ బ్యాక్