కేటగిరీలు

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  PDF

  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఉత్తమ సహచరులలో అబూ ఉబైదహ్ రదియల్లాహు అన్హు ఒకరు. నిజాయితీకి మారుపేరుగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయనలోని ఈ నిజాయితీ గుణాన్ని ప్రజలకు ఉదాహరణగా తెలుపుతూ, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆయనను ఈ సమాజం యొక్క నిజాయితీపరుడు అని పేర్కొన్నారు. రోమన్లతో జరిగిన కీలక యుద్ధంలో ఆయన ముస్లిం సైన్యానికి అధ్యక్షత వహించారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  PDF

  స్వర్గవాసులని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రకటించిన పది మంది ఉత్తమ సహాబాలలో అబ్దుర్రహ్మాన్ బిన్ ఔఫ్ రదియల్లాహు అన్హు పేరు కూడా ఉంది. ఆయన మక్కాలో ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యాపారవేత్త. ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించిన తర్వాత, కట్టుబట్టలతో ఆయన మదీనా పట్టణానికి వలస వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అయినా త్వరలోనే నిజాయితీగా వ్యాపారం చేస్తూ మరలా ధనవంతుడై పోయినారు. తన సంపదలో ఎక్కువ భాగం పేదసాదల కొరకు దానధర్మాలలో వెచ్చించేవారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  JPG

  ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క కొందరు గొప్ప సహచరుల గురించి మరియు వారి ఔన్నత్యం గురించి వివరిస్తున్న ఒక మంచి కరపత్రం ఇది. స్వర్గ శుభవార్త అందుకున్న పది మంది ఉత్తమ సహచరుల గురించి కూడా ఇందులో పేర్కొనబడింది. రదియల్లాహు అన్హుమ్.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  GIF

  బాల్యంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు పాలు త్రాపించిన హలీమా అస్సాదియహ్ గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్