కేటగిరీలు

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  అనేకమంది ప్రజలు ఈనాటి హద్దులు దాటిన వేడుకలు, వినోదాలు మరియు అనవసరం ఖర్చుల కాలంలో, హాలిడే సీజన్లనే వ్యాపకంలో చాలా సులభంగా చిక్కిపోతున్నారు. వీటి ప్రాధాన్యతను గుర్తించి ఈ మితిమీరిన వినోద కార్యక్రమాలను కట్టడి చేసే ప్రయత్నం జరగటం లేదు. నేను ఇలా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే హాలిడే అనే పదం అసలు హోలీ మరియు డే అనే రెండు పదాల కలయిక నుండి పుట్టింది. అయితే లోతుగా పరిశోధిస్తే యూద, క్రైస్తవ మరియు ఇస్లామీయ దృష్టికోణంలో, ఈ పర్వదినాలు చాలా పవిత్ర దినాలని గుర్తిస్తారు. ఈష్టర్, క్రిష్టమస్, ఆల్ సెయింట్స్ డే, హాల్లోయీన్ మొదలైన వాటి మూలాలు ప్రవక్తలకు విరుద్ధమైన బహుదైవారాధ సంప్రదాయాలలో కనబడతాయి. దీని సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలిస్తే, చరిత్రలో ఎన్నడూ ఏ ప్రవక్తా తమ పుట్టినరోజు పండుగ జరుపుకోవడం, గ్రుడ్లను అలంకరించడం, చెట్లపై ఆభరణాలు ఉంచడం లేదా ఆకర్షణీయమైన దుస్తులలో అలంకరించుకోడం మొదలైనవి చేయలేదు. జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే, ఈ హాలిడే కథలన్నీ ధర్మంలో చేర్చబడిన నూతన పోకడలు, కల్పితాలు తప్ప మరేమీ కావని తెలుస్తుంది. ఇలాంటి తప్పుడు సంప్రదాయాలలో మునిగి సర్వలోక సృష్టికర్త ఆగ్రహానికి గురి కావద్దని మరియు వాటి చెడు పర్యవసానాల నుండి కాపాడుకోమని ఈ చిరు కరపత్రం హెచ్చరిస్తున్నది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఖుర్ఆన్ లో, ఇస్రాయీల్ సంతతి వృత్తాంతం మరియు ఈజిప్టు చక్రవర్తి ఫిరౌను బారి నుండి వారు ఎలా కాపాడబడినారనే విషయం అనేక సార్లు ప్రస్తావించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  అంతర్జాతీయ ఫ్యామిలీ దినం, అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినం, అంతర్జాతీయ వయసు మళ్ళిన పెద్దల దినం మొదలైన కొన్ని వార్షిక పండుగలలో పాల్గొనడంపై ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు ఏమిటి ? అలాగే ఇస్రా వల్ మేరాజ్, మీలాదున్నబీ, హిజ్రహ్ మొదలైన ధార్మిక పండుగలలో పాల్గొనడం, ప్రజలను వాటిలో ఆహ్వానించే కరపత్రాలు తయారు చేయడం, ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటు చేయడం, ఇస్లామిక్ కాన్ఫరెన్సులు ఏర్పాటు చేయడం మొదలైన వాటి గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు ఏమిటి ?

ఫీడ్ బ్యాక్