బైబిల్ లో ప్రస్తావించబడింది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించేనా ?

వివరణ

ఫదీలతు షేక్ ముహమ్మద్ సాలేహ్ అల్ మునజ్జిద్ ప్రశ్నోత్తరాల రూపంలో దీనిని తయారు చేసారు. బైబిల్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఎక్కడ ప్రస్తావించబడింది? ఆయన పేరు అందులో పేర్కొనబడిందా మొదలైన ప్రశ్నలకు ఇక్కడ చక్కటి సమాధానం ఇవ్వబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్