ఇహ్రాం స్థితిలో సుగంధ ద్రవ్యాలు కలపని క్రీములు వాడ వచ్చా

వివరణ

ఇహ్రాం స్థితిలో మిస్వాక్ లేదా సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడని టూత్ పేస్టులు, క్రీములు, లోషన్లు, పెట్రోలియమ్ జెల్లీ మొదలైన వాటిని హజ్ దినాలలో వాడవచ్చా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్