ఇహ్రాం స్థితిలో శరీరాన్ని చల్లబరచేందుకు నీటిలో కడుక్కోవడం

వివరణ

ఇహ్రాం స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, వేడికి తాళలేక శరీరాన్ని చల్లబరుచుకునేందుకు నీటితో కడుక్కోవచ్చా.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్