మిలాదున్నబీ మరియు అషూరహ్ దినాల నాడు కుటుంబ సమావేశాలు

వివరణ

సోదరసోదరీమణులతో కుటుంబ సమేతంగా సమావేశమై, మీలాదున్నబీ మరియు అషూరహ్ పండుగ దినాలలో కలిసిమెలిసి భోజనం చేయడానికి అనుమతి ఉన్నదా ? అలా చేస్తున్న వారి గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞ ఏమిటి ? ఎవరైనా ఖుర్ఆన్ కంఠస్థం చేసినప్పుడు లేదా పఠనం పూర్తి చేసినప్పుడు ఏర్పాటు చేసే సమావేశాల గురించి ఏమంటారు ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్