ఆపదల సమయంలో మరియు కష్టకాలంలో అల్లాహ్ నుండి శరణు వేడుకునే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రార్థనలు మరియు ధ్యానం

వివరణ

యుద్ధాలు, ముస్లిం దేశాలపై అవిశ్వాసుల దాడులు వంటి ఆపదల సమయంలో మరియు కష్టకాలంలో వేడుకోవలసిన దుఆలు ఏవైనా ఉన్నాయా ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్