జనవరి ఫస్ట్ సందర్భంగా ముస్లింలు పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోడంపై ఇస్లామీయ ధర్మాదేశాలు

వివరణ

పండుగ జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశ్యం లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఫస్ట్ రోజున ముస్లింలు పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవడం మరియు దుఆలు చేయడానికి ఇస్లాం ధర్మంలో అనుమతి ఉన్నదా ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్