నూతన కల్పిత పండుగలు జరుపుకోవడం

వివరణ

మీలాదున్నబీ, పిల్లల పుట్టినరోజు, మదర్స్ డే, ట్రీ వీక్ మరియు జాతీయ దినాల వంటి నూతన కల్పిత పండుగలు జరుపుకోవడం పై ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు ఏమిటి ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్