మీలాదున్నబీ నాడు ప్రత్యేకంగా అమ్మబడే స్వీట్లు కొనడం పై ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞ ఏమిటి

వివరణ

మీలాదున్నబీ రోజున లేదా ఒక రోజు ముందుగానీ, ఒక రోజు తర్వాత గానీ దానిని పండుగగా భావిస్తూ ప్రత్యేకంగా తయారుచేసే స్వీట్లు తినడం హరాం అవుతుందా ? కేవలం మీలాదున్నబీ కోసమే ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన అలాంటి స్వీట్లు కొనడంపై ఇస్లాం ధర్మం ఏమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నది ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్