ఇస్లాం రెలీజియన్ వెబ్సైటు www.islamreligion.com

ఇస్లాం రెలీజియన్ వెబ్సైటు www.islamreligion.com

వివరణ

రౌధహ్ జాలియాత్, రియాద్, సౌదీ అరేబియాకు చెందిన వెబ్సైటు ఇది. ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, స్పానిష్, పోర్చుగీసు, రష్యన్, జపనీస్ మరియ చైనీస్ వంటి కొన్ని అంతర్జాతీయ భాషలలో ఇది ఇస్లాం ధర్మం గురించి పరిచయం చేస్తున్నది మరియు ప్రచారం చేస్తున్నది. అనేక సంక్షిప్త వ్యాసాలను నిరంతరం తాజాగా అప్ డేటు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇస్లాం గురించి మరింతగా తెలుసు కోవాలనుకునే వారి కోసం ఇది లైవ్ చాట్ అంటే ప్రత్యక్ష సంభాషణ సేవలు కూడా అందిస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్