తాయిఫ్ పట్ఠణంలో ధర్మప్రచారం

వివరణ

తాయిఫ్ పట్టణంలో ఇస్లామీయ ధర్మప్రచారం - తాయిఫ్ పట్టణ ప్రజలు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కు కలిగించిన కష్టాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్