ఒక ఉల్లాసవంతమైన దినం

వివరణ

మీ మొదటి పండుగ దినాన్ని ఉత్తమదినంగా చేసే మార్గదర్శిని: నవముస్లింలారా, మీ మొదటి పండుగ దినాన్ని మరిచిపోలేని ఉల్లాసవంతమైన దినంగా, అల్లాహ్ యొక్క దీవెనలు నిండిన దినంగా జరుపుకోండి. ఎలాగైతే అల్లాహ్ యొక్క మెప్పు సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో రమదాన్ నెల మొత్తం మీరు మొదటిసారి ఉపవాసం ఉండటమనేది మీరు సాధించిన ఒక గొప్ప విజయం. బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే అనేక మంది నవ ముస్లింలు పండుగ రోజున నిరాశ, నిస్పృహలో పడి ఉంటారు. పండుగ రోజున ఏమి చేయాలో మరియు పండుగ రోజున వీలయినంత ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందటానికి ఎలా ప్రయత్నించాలో తెలియక తికమక పడుతూ ఉంటారు. అల్హందులిల్లాహ్ నిజంగా పండుగ రోజు ఒక సంతోషకరమైన రోజు. మీ మొదటి పండుగరోజు ఆనందదాయకంగా, ఉల్లాసవంతంగా జరుపుకోవడానికి మా ఉచిత మార్గదర్శినిని డౌన్లోడు చేసుకోండి.

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్