تعريب عناوين المواد

అన్ని అంశాలు

అంశాల సంఖ్య: 14

 • అంహరిక్
 • అంహరిక్
 • అంహరిక్
 • అంహరిక్

  MP4

  అల్ అమ్ హారియ్యహ్ భాషలో తయారైన మొట్టమొదటి కరపత్రం - ఇదియే ఇస్లాం

 • అంహరిక్

  MP4

  అల్ అమ్ హారియ్యహ్ భాషలో తయారైన మొట్టమొదటి కరపత్రం 'ఇదియే ఇస్లాం' .

 • అంహరిక్

  MP4

  అల్ అమ్ హారియ్యహ్ భాషలో తయారైన మొట్టమొదటి కరపత్రం 'ఇదియే ఇస్లాం' .

 • అంహరిక్

  MP4

  ఈ జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ? - 2 అనే అంశంపై అల్ అమ్హారియ్యహ్ భాషలో తయారైన కరపత్రం.

 • అంహరిక్

  MP4

  ఈ జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటి ? - 1 అనే అంశంపై అల్ అమ్హారియ్యహ్ భాషలో తయారైన కరపత్రం.

 • అంహరిక్

  PDF

  ఈ రంగురంగుల పుస్తకం ఇస్లాం ధర్మం, ముస్లింలు మరియు ఇస్లాం ధర్మంలోని ఇతర విషయాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్న ముస్లిమేతరుల కోసం తయారు చేయబడింది. మొత్తం మానవజాతి కోసం సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ పంపిన అంతిమ ధర్మం ఇస్లాం ధర్మం. కాబట్టి పరలోకంలో సృష్టికర్త వద్ద ఇస్లాం ధర్మం కాకుండా వేరే ధర్మం ఎంత మాత్రం స్వీకరించపబడదు. మానవ సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారం ఇస్లాం ధర్మం. మానవులందరికీ సమన్యాయం చేకూర్చే ఏకైక ధర్మం. మొత్తం జీవరాశుల కోసం పంపబడిన అంతిమ ధర్మం. ఈ పుస్తకంలో సృష్టికర్త యొక్క సందేశం, ఇస్లాం ధర్మ మూలసిద్ధాంతాలు, విశ్వాస మూలసిద్ధాంతాలు, ఇస్లాం ధర్మ శుభాలు, షరిఅహ్ యొక్క ప్రత్యేకత, ఇస్లాం ధర్మం నిర్దేశిస్తున్న మానవహక్కులు, పరిపాలన మొదలైన విషయాలన్ని చక్కగా వివరించబడినాయి.

 • అంహరిక్
 • అంహరిక్

  PDF

  ఇస్లాం ధర్మం మొత్తాన్ని సమగ్రహంగా నిర్వరించే అత్యుత్తమమైన మరియు మానవ జీవిత అంశాలన్నింటినీ సంబోధించే సాక్ష్యప్రకటన వచనంతో పాటు, ఇస్లామీయ ఏకదైవత్వం సిద్ధాంతం, ఇస్లామీయ విశ్వాస ఆరు మూలస్థంభాలు, ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఈ వ్యాసంలో చక్కగా చర్చించబడింది.

 • అంహరిక్
 • అంహరిక్

  PDF

  ఆరంభంలో రచయిత ఇలా పేర్కొన్నాడు, "ప్రజలను అల్లాహ్ యొక్క ధర్మం వైపు ఆహ్వానించాలనే ఉద్దేశ్యంతో నేను ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాసాను... ఈ విశ్వప్రపంచం ఎలా సృష్టించబడింది, మానవుడు ఎలా సృష్టించబడినాడు, అతడి మార్గదర్శకత్వం కోసం అల్లాహ్ తన ప్రవక్తలను పంపబడం ద్వారా అతడిపై ఎలా గొప్ప అనుగ్రహం చూపినాడు మరియు పూర్వ ధర్మాల పరిస్థితి ఏమిటి మొదలైన విషయాలను నేను ఇక్కడ క్లుప్తంగా వివరించాను. తర్వాత ఇస్లాం ధర్మాన్ని దాని అర్థం మరియు మూలసిద్ధాంతాల ఆధారంగా పరిచయం చేసాను. కాబట్టి ఎవరైనా సత్యాన్వేషణ చేయాలనుకుంటే, వారికి ఇక్కడ సరైన నిదర్శనాలతో సన్మార్గం లభిస్తుంది. ఎవరైతే మోక్షం, ముక్తి కొరకు అన్వేషిస్తున్నారో, వారికి అసలైన మోక్షమార్గం ఇక్కడ లభిస్తుంది. ఎవరైతే దైవప్రవక్తల, దైవసందేశహరుల మరియు సజ్జనుల మార్గాన్ని అనుసరించాలనుకుంటున్నారో, అలాంటి వారి కొరకు ఆ సన్మార్గం ఇక్కడ వివరించబడింది. ఎవరైతే ఆ మహాపురుషుల మార్గాన్ని వదిలి పెట్టారో, అలాంటి వారు మూర్ఖులు తప్ప మరేమీ కాదు. అసలు అలాంటి వారే మార్గభ్రష్టులు. వాస్తవానికి ప్రతి ధర్మం, మతం, సిద్ధాంతం ప్రజలను తమ వైపుకే పిలుస్తున్నది. తమ వద్దే సత్యం ఉందని వాదిస్తుంది. అయితే ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించిన వేల, లక్షల మంది నిరూపిస్తున్నదేమిటంటే, ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించేటంత వరకు తమకు సత్యం అంటే ఏమిటో తెలియదనే వాస్తవాన్ని ఏకకంఠంతో స్వచ్ఛందంగా గొంతెత్తి చాటుతున్నారు మరియు ఇస్లాం ఛాయలో తప్ప తామెక్కడా మనశ్శాంతి, సంతోషం పొందలేదని సత్యం పలుకుతున్నారు. ప్రతి మానవుడు మనశ్శాంతి, సుఖసంతోషాల కోసం అన్వేషిస్తూ ఉంటాడనేది ఒక నగ్నసత్యం. అలాంటి వారి కోసమే నేనీ పుస్తకాన్ని తయారు చేసాను. నా యొక్క ఈ కృషి కేవలం అల్లాహ్ కోసం చేసిన కృషిగా మాత్రమే స్వీకరించబడాలని, ఇహపరలోకాలలో మంచి ప్రతిఫలం ప్రసాదించే పుణ్యకార్యంగా పరిగణించబడాలని నేను అల్లాహ్ వద్ద ప్రార్థిస్తున్నాను."

 • అంహరిక్
ఫీడ్ బ్యాక్