మన జీవితంలోని సత్యం

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ సంక్షిప్త వీడియోలో, సోదరుడు జైన్ అద్దీన్ జాన్సన్ మన జీవితంలోని సత్యం గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితచరిత్రలో నుండి మరియు ఆయన పలుకుల నుండి సత్యం యొక్క గౌరవస్థానాన్ని ఆయన చూపుతున్నారు.

ఫీడ్ బ్యాక్