ఇది కేవలం ఒక ధర్మం మాత్రమే కాదు

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం గురించి ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా వివరించబడింది. ఇతర ధర్మాల, సిద్ధాంతాల ప్రజలు ఇస్లాం ధర్మం గురించి తరుచుగా అడిగే అనేక ప్రశ్నలకు ఇది సమాధానం ఇస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్