నేటి ముస్లిం సమాజ దయనీయ స్థితి

వివరణ

ఈనాడు ముస్లిం సమాజం చాలా బలహీనంగా ఉన్నది. ఐకమత్యం లేదు. అన్ని వైపుల నుండి దాడులకు గురవుతున్నది. ఒకప్పుడు ఎంతో గొప్ప స్థితిలో ఉండి, ప్రపంచాన్ని శాసించిన ముస్లిం సమాజం, ఈనాడు ఇలాంటి దయనీయ పరిస్థితిలోనికి ఎందుకు దిగజారిపోయింది ? ఈ పరిస్థితిని మనం ఎలా సరిదిద్దగలం ? ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ అబ్దుల్ రహీమ్ గ్రీన్ ఈ విషయాలపై చర్చించినారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్