జీసస్ గురించిన సత్యం

వివరణ

ముస్లింలు మరియు క్రైస్తవులు ఎంతో గౌరవించే మహాపురుషుడు జీసస్. షేఖ్ అబ్దుల్ రహీమ్ గ్రీన్ అనేక సంవత్సరాలుగా జీసస్ గురించి అసలు సత్యం ఏమిటి అనే విషయంపై క్షుణ్ణంగా పరిశోధించారు. ఈ ప్రజెంటేషన్ లో ఆయన చాలా చక్కగా జీసస్ గురించి ప్రచారంలో ఉన్న అనేక అపోహలను, అపార్థాలను స్పష్టంగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్