ఒకవేళ మీ ఉద్దేశ్యాన్ని లేబుల్ ప్రదర్శిస్తున్నట్లయితే, దానిని ధరించండి

వివరణ

ఈ భాగంలో డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ ఒకవేళ లేబుల్ మీ ఉద్దేశ్యాన్ని చూపుతున్నట్లయితే, దానిని ధరించండి అనే అంశంపై చర్చిస్తూ, ముస్లింలు తమ ధర్మాచరణలు వీలయినంత ఉత్తమంగా ఆచరించాలనే పిలుపు ఇచ్చారు.

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ పరిశోధన సంస్థ

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్