పెద్ద ప్రశ్నలు

ఉపన్యాసకుడు :

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ లారెన్స్ బ్రౌన్ మానవుల మెదడులో మెలిగే కొన్ని పెద్ద ప్రశ్నల గురించి చర్చించారు - నన్ను పుట్టించింది ఎవరు, నేనెందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను, మంచి వ్యక్తిగా జీవిస్తే సరిపోతుందా, మనకు తోచిన విధంగా మనం దేవుడిని ఎందుకు ఆరాధించకూడదు...

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్