? అల్లాహ్ మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడా

వివరణ

అల్లాహ్ మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడా, అల్లాహ్ మెప్పు కోసం మనం చేయవలసిన ఆచరణలు గురించి షేఖ్ ముహమ్మద్ అల్ షరీఫ్ ఇక్కడ చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్