ఇస్లాంలో ముస్లింలు మరియు ఆరాధనలు

ఉపన్యాసకుడు : ఖాలిద్ యాసీన్

రివ్యూ:

వివరణ

ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞల గురించి మనం ప్రజలకు ప్రాక్టికల్ పద్ధతుల ద్వారా వివరించాలని, కేవలం ధియోరెటికల్ అభిప్రాయాల ద్వారా వివరిస్తే సరిపోదని ఈ వీడియో భాగంలో షేఖ్ ఖాలిద్ యాసిన్ వివరించారు. వడ్డీ, మధ్యపానం, పొగత్రాగడం, ఆత్మహత్యలు మొదలైన ప్రతి సమస్యకు ఇస్లాం ధర్మంలో పరిష్కారం ఉందనే విషయాన్ని మనం ప్రజలు గ్రహించేలా మనం ప్రయత్నించాలి.

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్