ముస్లిములారా, మీరు ఇస్లాం ధర్మలో ఉండి కూడా ఎందుకు నమాజు చేయడం లేదు

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ దీన్ షో వీడియోలో షేఖ్ కరీమ్ అబు జైద్ కొన్ని మంచి విషయాలు చర్చించారు. సాఫల్యానికి చేర్చే ఫార్ములా, ఇతరులను అసహ్యించుకోవడం మానుకోవాలి, మనస్సు మరియు శరీరానికి మధ్య ఉండే సంబంధం మరియు రెండింటి ఆహారం, నమాజు గురించి కొన్ని అద్భుత పలుకులు, అనేక మంది ప్రజలు బాధ పడుతున్న నిరాశ మరియు నిస్పృహలకు మంచి పరిష్కారం.

ఫీడ్ బ్యాక్