సృష్టికర్తను వేడుకున్న ఆ నాస్తికుడికి ఏమయ్యింది

వివరణ

ఈ వీడియోలో, డాక్టర్ లారెన్సు బ్రౌన్ తన కుమార్తె చావు బ్రతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నపుడు ఏమి జరిగిందో వివరించారు. ఆ క్లిష్ట సమయంలో, అతడు తను నాస్తికుడైనప్పటికీ, సృష్టికర్తను ప్రార్థించాడు.

ఫీడ్ బ్యాక్