షేఖ్ డాక్టర్ యాసిర్ ఖాదీతో ఇంటర్వ్యూ

వివరణ

ఒక రసాయన ఇంజనీరు నుండి ఇస్లామీయ పండితుడిగా మారిన స్వీయ జీవిత ప్రయాణంపై షేఖ్ డాక్టర్ యాసిర్ ఖాదీతో ప్రత్యేకమైన ఇంటర్వ్యూ. సృష్టికర్తతో గట్టి సంబంధం కలిగి ఉండే దిశలో నడుస్తున్న ఆయన జీవితం నుండి మరియు జీవితంపై ఆయనకున్న పాజిటివ్ దృక్పథం నుండి మీరు కూడా కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోండి. ఈ ఇంటర్వ్యూను ఇంగ్లండులోని ఇస్లాం ఛానెల్ కోసం సాజిద్ వర్దా నిర్వహించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్