ఐదింటి నుండి లాభాన్ని పొందండి ... ఐదింటి కంటే ముందు

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క "ఐదింటి నుండి లాభం పొందండి - ఐదింటి కంటే ముందే" అనే హదీథుపై షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ చక్కటి లోతైన వివరణ. ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఒక మంచి సూచన.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్