దుర్ఘటనలను మరియు విపత్తులను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి

వివరణ

దుర్ఘటనలు మరియు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మన నిత్యజీవితంలోని ఒక భాగం. మనలోని ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎలాంటి బాధలు, కష్టనష్టాలకు గురి కాని వారం, నెల లేదా సంవత్సరం అంటూ ఏది ఉండదు. ఇలాంట గడ్డు పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు, మనలోని ఈమాన్ అంటే దైవవిశ్వాసం కంపిస్తుంది. దుర్ఘటనలకు మరియు ఆపదలకు ఒక విశ్వాసి ఎలా స్పందించాలి ? దుర్ఘటనలను మరియు ఆపదలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే ముఖ్యాంశంపై షేఖ్ డాక్టర్ యాసిర్ ఖాదీ ఇటీవల ఇచ్చిన ఖుత్బా ప్రసంగం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్