మానవుడి స్వేచ్ఛా, స్వతంత్రత

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ మానవుడి ఒక హక్కు అయిన స్వేచ్ఛా, స్వతంత్రత గురించి చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్