విశ్వరూపకల్పన పై హేతువాద స్పందన

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ విశ్వరూపకల్పనపై హేతువాదులు చేస్తున్న వాదనలను స్పష్టమైన నిదర్శనాలతో ఖండించారు, ముఖ్యంగా భూమండల నిర్మాటం, పర్వతాల నిర్మాణం, రాత్రింబవళ్ళ నిర్మాణం ...

ఫీడ్ బ్యాక్