కెన్నెథ్, ఇంగ్లండ్ కు చెందిన మాజీ క్రైస్తవుడు

వివరణ

ఈ వీడియోలో తను ఎలా ఇస్లాం స్వీకరించాడో మరియు ముస్లింగా అతడు ఎలా జీవితం గడుపుతున్నాడో కెన్నెథ్ వివరించాడు

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్