జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఇస్లాం ధర్మం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ను ఇస్లామీయ దృక్పథంలో ఎలా అర్థం చేసుకోగలమో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్