బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయా

వివరణ

ఈ వీడియోలో బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయా లేదా అనే అంశంపై అద్నాన్ రాషిద్ మరియు జేమ్స్ వైట్ ల మధ్య చర్చ జరిగింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్