అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు - అర్రహీమ్

వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అర్రహీమ్ (అపార కృపాశీలుడు) అనే దివ్య నామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ ఇక్కడ వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఆయన ఈ దివ్యనామం యొక్క అర్థాన్ని చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్