హృదయరోగాల ఔషధం

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మానసిక రోగాలను ఎలా నయం చేయవచ్చో షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్