కష్టాల తర్వాత సుఖాలు వస్తాయి

వివరణ

ఈ వీడియోలో కష్టాల తర్వాత తప్పకుండా సుఖాలు వస్తాయని షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ వివరిస్తున్నారు. ఈ అంశానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను ఆయన ఇక్కడ చర్చించారు.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్