జీసస్ - ఇస్లామీయ దృక్పథం

వివరణ

ఈ వీడియోలో ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) గురించి ముస్లింల విశ్వాసం మరియు ఇస్లాం ధర్మంలోని ఆయన ఉన్నత స్థానం గురించి యూషా ఇవాన్స్ చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్