ఇస్లాం ధర్మంలో జీసస్

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఇస్లామీయ బోధనల ప్రకారం ప్రవక్త జీసస్ అంటే ఈసా అహిస్సలాం గురించి ముస్లింల విశ్వాసం, ఇస్లాంలో ఆయన యొక్క ఉన్నత స్థానం గురించి యూషా ఇవాన్స్ చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్