పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

ఈ ఆసక్తికరమైన వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ప్రజల దృష్టిలో నుండి ఎలా తప్పిపోతున్నది అనే ముఖ్యాంశం గురించి చర్చించబడింది. ఈ ప్రపంచంలో తమ జీవితం యొక్క ముఖ్యోద్దేశం తెలియని ప్రజలను సంభోదిస్తున్నది. ఒకవేళ వారికి అది తెలిసినా, షైతాను కుతంత్రాల వలన మరియు అంధ విశ్వాసాల వలన మార్గభ్రష్టులవుతున్నారు. అలాంటి ప్రజల సత్యాన్వేషణలో ఇది సహాయ పడుతున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్