? మీరు ఎలా ఇస్లాం ధర్మానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో మీరెలా ఇస్లాం ధర్మానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారనే విషయం గురించి చర్చిస్తూ ధర్మప్రచార పద్ధతిని వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్