ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర - 2

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర - 2 : ఈ భాగాలలో డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర గురించి మరియు కాలక్రమంలో ఏర్పడిన వివిధ మజ్ హబుల గురించి చర్చించినారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్