ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర చరిత్ర కోర్సు - 4

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర చరిత్ర కోర్సు - 4 : ఈ మూడు భాగాలలో ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర చరిత్ర గురించి మరియు ఇస్లామీయ చరిత్ర కాలక్రమంలో ఏర్పడిన వివిధ మజ్హబుల గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హాజ్ చక్కగా వివరించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్