మీలాదున్నబీ వేడుకలు చేయవద్దు

వివరణ

ఈ సంక్షిప్త ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జన్మదిన వేడుకలు ఎందుకు జరుపుకో కూడదో చర్చించారు. ఈ అంశం గురించి ఆయన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఇస్తున్నారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్