• అరబిక్

    MP4

    ఇస్లామీయ మూలస్థంభాలలో నుండి 5వ మూలస్థంభం అయిన హజ్ యాత్ర గురించి ఇక్కడ వివరించబడింది. దీనిలో షేఖ్ ఉమర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ ముఖ్బిల్ హజ్ యాత్ర నియమనిబంధనల గురించి 1434హి లో ఇస్లామీయ మంత్రిత్రశాఖ అధ్వర్యంలో జరిగిన సభలలో చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్