Muhammad trong Kinh Tân Ước

Giới thiệu chung

Thông tin xoay quanh về sự báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi