Sơ lược về Islam là đây

Chủ bút : Ibrohim Al-Yahya

Giới thiệu chung

Sơ lược về Islam là đây: Vài lời sơ lược tổng quát về tôn giáo Islam, các nền tảng cơ bản, các nét đẹp và đường lối Islam. Đây là chìa khóa dành cho những ai có ý định tìm hiểu hoặc cải đạo sang Islam.

Download
Thông tin phản hồi