Cấm xâm phạm đến sinh mạng vô cớ

Giới thiệu chung

Cấm xâm phạm đến sinh mạng vô cớ: Bài Khutbah do Sheikh Salaah Al-Budair - cầu xin Allah phù hộ ông - tại Masjid Al-Nabawi ngày 3/2/1432, nói về sinh mạng con người được Islam rất xem trọng không phân biệt là người Muslim hay người có giao ước với Islam với dẫn chứng từ Sunnah, và việc đập phá nhà thờ Thiên Chúa tại Ai Cập là hành động sai trái.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi