Tự do theo khuôn khổ Islam

Giới thiệu chung

Tự do theo khuôn khổ Islam: Khutbah do Sheikh Sa-u'd Al-Shuraim - cầu xin Allah phù hộ ông - thuyết trình tại Masjid Al-Harom ngày 2/11/1432 H, nói về sự tự do dưới theo khuôn khổ Islam bằng cái hiểu đúng đắn, không lệch lạc.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi