Giáo Luật Thăm Viếng Thánh đường Annabawi

Giới thiệu chung

Giáo Luật Thăm Viếng Thánh Đường Annabawi: Một bài viết ngắn trong đó tác giả muốn nhắc nhở và gởi gắm đến các tín đồ Muslim về các điều luật thăm viếng Thánh đường Annabawi mà Islam qui định và cho phép, đồng thời cũng nêu ra một số điều sai phạm thường mắc phải của đa số tín đồ trong việc viếng thăm thành phố Madinah. Và bài viết được trình bày trình tự, ngắn gọn và dễ hiểu cho toàn thể quần chúng.

Download
Thông tin phản hồi